Stav mysle a naše zdravie

Múdri ľudia už aj v minulosti vedeli, že všetko so všetkým súvisí a zákon zachovania energie funguje vo všetkých oblastiach nášho života a samozrejme aj v prírode.

Preto, ak niečo robíme nesprávne, či už sa zle stravujeme, alebo máme príliš veľa stresu, prípadne máme nevyrovnané medziľudské vzťahy s prevahou negatívnych emócii, začínajú sa u nás prejavovať príznaky ochorenia.

nurse-2141808_640

Choroba nikdy neprichádza len tak, má svoje varovné signály, len my ich nevnímame a neuvedomujeme si ich. Preto je dobre zamyslieť sa nad vlastným životným štýlom a pochopiť, že všetko prečo má odpovede preto.

Ak sa ľutujeme a pýtame sami seba, prečo sme ochoreli funkčná medicína má na to logické a vedecky podložené odpovede, ktoré nám ukážu, čo robíme nesprávne.

Dnešný pohľad klasickej medicíny je zameraný na liečenie pacienta, neberie do úvahy princípy funkčnej medicíny a súvislosti fungovania psychiky a fyzického zdravia, nezamýšľa sa nad tým, že možno naše psychické trápenie alebo zlé stravovacie návyky sa pretavili do ochorenia. Choroba je v podstate naša záchrana, pretože po jej vypuknutí sa telo dostane do šetriacej fázy, myseľ sa zmobilizuje a my si postupne uvedomíme, čo je dôležité a čo je správne.

thermometer-1539191_640thermometer-1539191_640

Funkčná medicína má komplexný pohľad na zdravie a zahŕňa do neho aj psychiku, emócie, prežívanie, vzťahy a fyzické prejavy. Naučí nás pochopiť význam čreva, jeho výsostné postavenie pre naše fungovanie, vysvetlí nám, prečo je srdce až na druhom mieste dôležitosti v systéme fungovania organizmu.

Funkčná medicína považuje za dôležité aj budovanie vzťahu samého k sebe a v reálnom živote pochopíme, prečo tomu pripisuje dôležitosť. Vďaka starodávnym princípom tejto medicíny vieme, že iba ten človek, ktorý má rád sám seba dokáže milovať iných aj s jeho chybami.

Funkčná medicína nás naučí, ako pozitívne myslieť, aby sme boli zdraví, ako si nefalšovane vytvárať pozitívne emócie, ako si správne a nie na úkor druhých budovať šťastné vzťahy a takisto nás naučí pochopiť význam zdravej stravy pre náš organizmus.

Je dobré osvojiť si jej princípy a udržiavať si zdravie, žiť v dokonalej harmónii a byť šťastný.