Ako sporiť a neriskovať

Ekonomika a jej ukazovatele nie sú vašim sporením príliš nadšené. Je to totiž veličina, ktorá sa nedá odhadnúť. Nikto nevie, kedy a v akom množstve sa rozhodnete sporiť. Pre súčasný svet je sporenie zlé z toho dôvodu, že peniaze, ktoré síce existujú, sa nijako nevyužívajú. Ak si za ne nič nekúpite, akoby ste ich v súčasnosti ani nemali.

prasátko

Sporenie môže mať niekoľko motívov, no ten najčastejší je, že si odkladáte peniaze z dôvodu nepredvídateľnosti v budúcnosti. Nikdy neviete čo sa vo vašom živote stane a kedy budete potrebovať väčšie množstvo prostriedkov. Taktiež sa vo veľkom sporí na dôchodok. Toto sporenie trvá až niekoľko desaťročí. Cieľom sporenia však nie je špekulatívny zisk, sporíte preto, aby ste v budúcnosti mohli to isté množstvo peňazí použiť rovnako. Ak čakáte, že vkladaním vašich finančných prostriedkov sa vám ich hodnota v budúcnosti zvýši, to už môžeme považovať za kombináciu sporenia a investovania.

mince

V prípade samotného sporenia je najdôležitejšie to, aby v čase peniaze nestrácali hodnotu. Tá sa stráca pôsobením inflácie, ktorá je výsledkom zvyšovania cien. Chvalabohu Slovensko žije v stabilnom prostredí a preto tu inflácia nie je veľká a európska centrálna banka ju dokáže udržiavať okolo úrovne 2%. Momentálne je inflácia dokonca pod touto hodnotou. Ak teda chcete aby ste mohli vaše súčasné finančné prostriedky využívať v budúcnosti v rovnakej hodnote, hľadajte také možnosti sporenia, ktoré vám ponúknu ročný „zisk“ minimálne na úrovni inflácie. Čím je však inflácia nižšie, tým viac ľudí využíva možnosť, že si peniaze jednoducho nechá doma pod vankúšom, pretože nestrácajú takmer žiadnu hodnotu. To nie je dobrá správa najmä pre sporiace fondy, kde ešte musíte platiť rôzne poplatky za správu.

chudoba

Kedy je však nebezpečné si peniaze nechávať u seba doma ? V prípade ak je inflácia vysoká.

· Napríklad ľudia vo Venezuele, ktorý by príliš nesledovali to, ako sa vyvíja ich ekonomika a neboli by v „obraze“ mohli za niekoľko rokov prísť doslova o majetok. Stačilo mať peniaze uložené doma v skrinke. Vo Venezuele je momentálne najvyššia inflácia na svete dosahujúca až 1500% ! Čo to znamená ? Cena každého produktu na trhu sa priemerne zvýšila 15-násobne. Ak ste teda pred rokom kupovali maslo za 1 euro, dnes, po roku by stálo 15 eur. V poriadku, ak vám v práci zvyšujú mzdy rovnakou rýchlosťou, tak sa vlastne nič nedeje, lebo aj vaša mzda sa zvýši 15-násobne. Čo však s úsporami ? Vo Venezuele je momentálne situácia taká, že za rovnaké množstvo peňazí, za ktoré ste si tam pred 20 rokmi kúpili byt, si dnes kúpite jeden chlieb. Peňazí je tak veľa, že na lokálnych trhoviskách sa už peniaze nepočítajú, ale dávajú na váhu a vážia sa.
Nech je nám situácia vo Venezuele zdvihnutým prstom toho, ako sa dokáže zmeniť situácia v ekonomike, ktorá ovplyvní aj život ľudí. Sporme s rozumom.