Otvárame stavebnú firmu so zameraním na opravy mostov

Stavebné práce sú činnosť, ktorá je v spoločnosti neustále potrebná. Stavajú sa rodinné a bytové domy, výškové budovy, obchodné centrá, továrne a sklady, opravujú cesty a tiež rekonštruujú železničné koridory a mosty. Železnica vyžaduje údržbu najmä z hľadiska bezpečnosti samotnej prevádzky a do tohto procesu zasahujú aj opravy a nátery mostných konštrukcií. Mosty sú zhotovené buď zo železobetónu, alebo z nitovaných či zváraných komponentov, napríklad mostných oblúkov a priehradových mostov. Jedným z nich je železničný most neďaleko obce Okoč v okrese Dunajská Streda, alebo nový oblúkový most v Lanžhote, ktorý spája Slovensko s Moravou, a možno, že aj vy budete poznať najstarší železničný most na Slovensku cez Dunaj Starý most v Bratislave, ktorý bol v roku 2016 rekonštruovaný.

most cez Dunaj v Bratislave

Stavebné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú opravami oceľových mostov, využívajú celý rad technológií a medzi nimi aj pieskovačky. Sú to zariadenia, ktoré odstraňujú z povrchu oceľových dielov zvyšky starej farby, olej, mazut, vazelínu, zeminu, koróziu a ďalšie organické či anorganické nečistoty. Pieskovanie je jediný efektívny spôsob, ako úplne dôkladne vyčistiť kovový povrch, ak ho chcete zachovať a obnoviť pri ňom nový náter, čo je dôležité napríklad pri technických stavbách s vysokou historickou hodnotou.

Starý most Bratislava

Na pieskovanie povrchu je potrebná jednak pieskovacia hlavica, stavebný mobilný kompresor, a potom samotné pieskovacie médium. Tým je napríklad piesok na pieskovanie. Ten dopadá na oceľový povrch pod veľkým tlakom, a tým dochádza k efektívnemu procesu čistenia ocele. Vyčistený povrch sa potom opatrí antikoróznymi nátermi a môže ďalej slúžiť svojmu účelu. Technológia pieskovania oceľových konštrukcií je výhodná v tom, že ju môžete vykonávať v akomkoľvek teréne, nezávisle na elektrickom vedení, pretože kompresor poháňa vlastný dieselový agregát.