Virtuálne sídlo výrazne ušetrí vaše náklady!

Ľudskú spoločnosť nedávno postihla ťažká kríza, z ktorej sa spamätávame dodnes a nie je vylúčené, že sa opäť vráti spolu s opatreniami, ktoré opäť výrazne narušia ekonomiku. A v rámci svojich jediných možností potom veľa súkromných podnikateľov preruší svoj biznis alebo po uvoľnení opatrení zvýšia ceny svojich služieb, aby dohnali straty. A tiež je pravda, že musia začať šetriť všade, kde sa dá, pričom na svoj finančný status hľadia všetky odvetvia, v neposlednom rade aj tí, čo prenajímajú kancelárie a priestory. Ceny za prenájom sú stále vysoké, obzvlášť v hlavnom meste.

kancelárie, budova

Ceny za prenájom priestorov a kancelárií však boli vysoké aj dávno pred krízou. Súčasná situácia však už mnohých podnikateľov priam donúti k tomu, aby proste hľadali aj iné, lacnejšie riešenia, na ktorých by sa dalo ušetriť aj stovky eur!

  • Myslíme tým z hľadiska vlastnenia firemného sídla, ktoré by sa dalo zaevidovať do Obchodného registra a zároveň servis, ktorý by poskytoval korešpondenčné služby, prípadne aj zasadaciu miestnosť a poskytoval by tiež modernú technológiu.
  • Firemné sídlo, za aké by sa platilo len okolo 10 eur/mesačne.

Tieto služby sú u súčasných podnikateľov stále známejšie, môžu si kúpiť virtualne sidlo bratislava na lukratívnej adrese, v centre biznisu- v našom hlavnom meste.

človek za počítačom

Každá firma pri zápise do OR musí uviesť nejaké sídlo, minimálne z korešpondenčných dôvodov. Môže tým byť vlastne aj adresa sídliska, no takéto riešenie by nemuselo v prípade ambicióznej firmy pôsobiť dostatočne prestížne, navyše by sa začal biznis krížiť so súkromím domova. Čo ale takisto neznamená, že riešením musí byť ihneď prenájom nejakej drahej kancelárie s veľkými priestormi, ktorú mnohí podnikatelia plnohodnotne ani nevyužijú!

V takýchto prípadoch to riešenie môže byť výrazne lacnejšie, ak dá záujemca prednosť kúpe virtuálneho sídla za nízke mesačné poplatky a toto následne zapíše do Obchodného registra.