Niečo o stromoch. Prečo ich sadiť a chrániť!


Stromy boli kedysi uctievané u všetkých lesných národov sveta.Náuka o nich bola mnohovrstevnatá, zahŕňala vlastnosti jednotlivých druhov, ich zvláštnosti a energie vrátane liečebného, magického aj duchovného využitia. Dnes je tomu inak. Ich „magickosť“ a dôležitosť sa vytratila počas vekov a stali sa všedným produktom komerčného využitia.   

husy
 
Dôvodov prečo však ich chrániť a sadiť je nepreberné množstvo.Viete že:
 
●  voda a stromy navzájom úzko kooperujú? Voda má najvyššiu hustotu pri teplote +4°C. Pod teplotou +9°C už kyslík nepodporuje rast baktérií preto „snaha“ vody dosiahnuť teplotný bod +4°C ju napomáha udržať čistou. Preto chladné horské bystriny a potoky v neporušených lesoch nájdete vždy pod stromami a v tieni.
 
●  strom využíva rozdiely vonkajších teplôt? Tým, že je počas dňa vnútro stromu chladnejšie a v noci teplejšie sa zosiluje cirkulácia vody smerom ku korune a späť. Dôsledkom tohto procesu je nočné oteplenie a denné ochladenie zemského povrchu. Táto stabilizácia teplôt je dôležitá nielen pre nás ale aj pre pod zemou žijúce organizmy.
 
●  voda zostáva v kapilárach stromov v kvapalnom stave aj pri -30°C? Potom zhustne a zamŕza až pri -70°C. Preto nemôže dôjsť k prasknutiu stromov ako by sa to mohlo stať v obyčajných potrubiach.
 
●  stromy majú svoje vlastné bioelektrické pole? Výskumy dokázali, že strom má svoj vlastný tep podobne ako tepe srdce človeka. Tento „tep“ (elektrické pole) stúpa a klesá v dennom, mesačnom, sezónnom a ročnom cykle, ba dokonca reaguje aj na jedenásťročný cyklus škvŕn na slnku.

ekologie
 
●  magnetické pole Zeme silne závisí na hustote lesného porastu? Je všeobecne známe, že magnetické pole Zeme a magnetosféra sú najdôležitejšími faktormi, ktoré ochraňujú Zem pred škodlivým žiarením z vesmíru. Na Zemi sa nachádzajú dve miesta s absolútne najvyššou intenzitou magnetického žiarenia: obe sú nad rozsiahlymi ešte málo porušenými lesmi Kanady a ruskej Sibíri.
 
●  samotný strom v mytológii a kultúrach predstavoval spojenie troch svetov? Podsvetie (korene stromu), „stredozem“ – miesto kde žijú ľudia (kmeň stromu) a miesto kde žijú vznešené, božské bytosti (koruna a listy).